Month
Февраль 2022

Իրեն թվում է՝ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ինձ ասողներ չե՞ն եղել՝ պետք չէ դադարեցնել… Սերժ Սարգսյանը նոր մանրամասներ է հայտնում

Իրեն թվում է՝ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ինձ ասողներ չե՞ն եղել՝ պետք չէ դադարեցնել… Սերժ Սարգսյանը նոր մանրամասներ է հայտնում Աղբյուրը Il lui semble [...]